LLicències de Pesca

Tramitem i assessorem per a obtenir permisos i llicencies de pesca. Es requereix la següent documentació:

  • Nom i cognoms
  • Direcció
  • Data de naixement
  • DNI- PASSAPORT VIGENT

Tarifes d’ obtenció de llicencies:

22 € llicència anual

32 € permís de pesca anual + carnet de soci

licencia